Invignings_bild_20200923_för_hemsida_mk

ENSKILD ANDAKT

Kyrkan är öppen för enskild andakt och bön tisdag-söndag

mellan kl. 11.00-12.00

MÄSSOR

Gråbröderna firar mässor enligt rådande restriktioner,

tisdag-söndag kl. 12.00

(varje dag utom måndagar)

OBS! 

För samtliga mässor gäller begränsningen sammanlagt max 50 deltagare samtidigt i kyrkan och salen.

Sittplatserna är markerade. Sällskap och familjer kan justera placeringen av sittplatserna och stolarna, dock behålla en meters avstånd till de andra sällskap och personer. 

Varmt välkomna!

MÄSSOR ONLINE

sänds från stiftets olika församlingar;

se stiftets hemsida: katolskakyrkan.se/coronaviruset/

massor-online

BIKT

Söndag kl. 11.30 

och varje första fredag

i månaden kl. 11.30

Övriga bikttider enligt överenskommelse


NATIONELLA MÄSSOR

mässa på kroatiska firas 2:a söndagen i månaden kl. 17.00 (OBS! ej juli - augusti)