DEN HELIGA MÄSSAN FIRAS

Tisdag   kl. 12.00

Onsdag kl. 12.00

Torsdag kl. 12.00

Fredag   kl. 12.00

Lördag   kl. 12.00

Söndag  kl. 12.00

BIKT

Söndag kl. 11.30 

övriga bikttider enligt överenskommelse

MÄSSOR ONLINE

sänds på söndagar från stiftets olika församlingar;

se stiftets hemsida: katolskakyrkan.se/coronaviruset/massor-online

NATIONELLA MÄSSOR

mässa på kroatiska firas 2:a söndagen i månaden kl. 17.00 (OBS! ej juli - augusti)

 

©2019 by Motalakloster.