Invignings_bild_20200923_för_hemsida_mk

ENSKILD ANDAKT

Just nu firar vi inga gudstjänster för allmänheten. 

Kyrkan är öppen för enskild andakt och bön tisdag-söndag

mellan kl. 11.00-12.00.

Den enda ingången är från Hårstorpsgatans sida

dvs. från byggnadens andra sida än huvudingången - 

dörren med den automatiska dörröppnaren. 


MÄSSOR

Gråbröderna firar stilla mässor enligt rådande restriktioner,

förutom måndagar, varje dag:

tisdag-söndag kl. 12.00.

MÄSSOR ONLINE

sänds från stiftets olika församlingar;

se stiftets hemsida: katolskakyrkan.se/coronaviruset/

massor-online

BIKT

Söndag kl. 11.30 

och varje första fredag

i månaden kl.11.30

övriga bikttider enligt överenskommelse

NATIONELLA MÄSSOR

mässa på kroatiska firas 2:a söndagen i månaden kl. 17.00 (OBS! ej juli - augusti)

SAMTAL OM ÄKTENSKAP

Alla intresserade är varmt välkomna till två samtal om äktenskapet med diakon Göran Fäldt, i vår församlingssal.

Lördagen den  6 februari 2021 kl. 13-16. Enklare förtäring.

Tema: Äktenskap och familj  i Sverige av idag.

Lördagen den 13 mars 2021 kl. 13-16. Enklare förtäring. 

Tema: Sakramenten kommer från Gud. Är det sant om äktenskapet också?

 

©2019 by Motalakloster.