Invignings_bild_20200923_för_hemsida_mk

ENSKILD ANDAKT

Kyrkan är öppen för enskild andakt och bön varje dag mellan kl. 11.00-12.00.

Den enda ingången är från Hårstorpsgatans sida - dörren med den automatiska dörröppnaren. 

KOMMUNIONSUTDELNING

Varje söndag delas ut den heliga kommunionen kl. 12.45 enligt förkortad ordning från Oremusboken.

MÄSSOR

Alla offentliga gudstjänster är inställda tills vidare. 

Gråbröderna fortsätter att fira kommunitetsmässor enligt rådande restriktioner dvs max åtta personer. 

Tider som hittills tisdag-söndag mitt på dagen.

MÄSSOR ONLINE

sänds från stiftets olika församlingar;

se stiftets hemsida: katolskakyrkan.se/coronaviruset/massor-online

BIKT

Söndag kl. 11.30 

och varje första fredag

i månaden kl.11.30

övriga bikttider enligt överenskommelse

SAMTAL OM ÄKTENSKAP

Alla intresserade är varmt välkomna till två samtal om äktenskapet med diakon Göran Fäldt, i vår församlingssal.

Lördagen den  6 februari 2021 kl. 13-16. Enklare förtäring.

Tema: Äktenskap och familj  i Sverige av idag.

Lördagen den 13 mars 2021 kl. 13-16. Enklare förtäring. 

Tema: Sakramenten kommer från Gud. Är det sant om äktenskapet också?

 

©2019 by Motalakloster.